ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN SỬ DỤNG – AUTO68.VN

1. Chấp Nhận Điều Khoản: Bằng cách truy cập và sử dụng trang web auto68.vn, bạn đồng ý tuân theo tất cả các điều khoản và điều kiện được nêu chi tiết dưới đây. Nếu bạn không đồng ý với bất kỳ điều khoản nào, vui lòng không sử dụng trang web này.

2. Quyền Sở Hữu Trí Tuệ: Auto68.vn là chủ sở hữu độc lập của tất cả các nội dung, hình ảnh, và tài nguyên trên trang web, trừ khi có quy định khác. Mọi quyền lợi trí tuệ được bảo vệ theo luật pháp hiện hành.

3. Sử Dụng Thông Tin: Khi bạn cung cấp thông tin cá nhân cho chúng tôi, bạn đồng ý rằng thông tin đó là chính xác và hoàn toàn bạn chịu trách nhiệm về nó. Chúng tôi cam kết bảo vệ thông tin cá nhân của bạn theo Chính Sách Bảo Mật của chúng tôi.

4. Nội Dung Người Dùng: Auto68.vn có thể cho phép người dùng tải lên nội dung. Bằng cách thực hiện hành động này, bạn đồng ý rằng nội dung không vi phạm bản quyền, không chứa thông tin phỉ báng, đồi trụy hoặc bất kỳ hành vi không phù hợp nào khác. Chúng tôi có quyền loại bỏ bất kỳ nội dung nào mà chúng tôi xem là không phù hợp mà không cần thông báo trước.

5. Liên Kết Tới Trang Web Bên Thứ Ba: Auto68.vn có thể chứa liên kết tới các trang web bên thứ ba. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về nội dung hoặc chính sách bảo mật của những trang web này.

6. Hạn Chế Trách Nhiệm: Chúng tôi cung cấp thông tin trên trang web auto68.vn nhưng không chịu trách nhiệm về tính chính xác, đầy đủ hoặc hữu ích của thông tin đó. Việc sử dụng thông tin từ trang web này là trách nhiệm tuyệt đối của người đọc.

7. Thay Đổi Điều Khoản: Chúng tôi có quyền thay đổi các điều khoản và điều kiện này vào bất kỳ lúc nào mà không cần báo trước. Việc tiếp tục sử dụng trang web sau khi thay đổi có nghĩa là bạn chấp nhận những thay đổi đó.

8. Liên Hệ: Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc ý kiến đóng góp, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua thông tin liên hệ được cung cấp trên trang web auto68.vn.

Chân thành cảm ơn bạn đã sử dụng và trải nghiệm trang web của chúng tôi!

0/5 (0 Reviews)